ΡΕΠ²ί 23 ΡΕΠ²―: 03 07 07+ 08 08+ 11 12 13 14 21 22 23 ΒΡ²
  23C-Al
  23C-Br