ΡΕΠ²ί 11 ΡΕΠ²―: 03 07 07+ 08 08+ 11 12 13 14 21 22 23 ΒΡ²
    11C-Al
    11C-Br